The Official Kettlebell Foundation

 

 

2007 blev Scott Sonnon tillfrågad av Valery Fedorenko (world kettlebell lifting champion record holder) att sitta med som rådgivare i World Kettlebell Club samt att hjälpa hans atleter att förbättra deras träning. Coach Sonnon gav Valery´s coaching staff verktygen så att de kunde förbereda sina klienter för kettlebellutövandet samt kompensera för de över-specialiseringar som sker av den repetitiva träningen. Denna kunskap är nu samlad på The Official Kettlebell Foundation.

 

 

The Official Kettlebell Foundation DVD ger dig alla de grunder som du behöver för att lyckas:


  • The Official Breathing Techniques: Preparatory Energy, Recovery, Survival & Performance

  • The Official Kettlebell Lifting Techniques - 12 Techniques

  • The Official Kettlebell Foundation Training Program

  • The Official Joint Mobility Warm-up Program - 29 Techniques

  • The Official Compensatory Cool-down Program - 24 Techniques 

669 SEK

För att få ut maximalt av ditt utövande av Circular Strength Training (CST) krävs personlig instruktion av en kunnnig coach.

Instruktionsmaterial är dock ett mycket bra stöd mellan träningssessionerna och som stöd när man tränar på egen hand.

 

För instruktion av kvalificerad coach maila oss på info@cstsweden.com