Forward Pressure: Yang of Yoga

 

Forward Pressure: Yang of Yoga™ är ett progressivt Prasara Body Flow™ program i tre steg med målet att öka kraften i framförallt pressande rörelser.


 

Namnet Yang of Yoga har programmet fått för att balansera den senaste tidens fixering av Yin-delen av Yoga (att släppa på muskulära/fasciella spänningar). Yang aspekten syftar i motsats till muskler och rörelser. Detta betyder inte att Prasara Body Flow™ är antingen Yin eller Yang. Hur skulle det kunna vara det? Det ena kan inte existera utan det andra. Ibland behöver man vara varsam och släppa efter, att koncentrera och centrera sina tankar och kontrollera sina känslor. Likväl behöver man ibland pressa på och handla kraftfullt.

 

 

DVD:n innehåller följande:

  • Introduktion: Teorin och syftet med Forward Pressure
  • Instruktioner: Mekaniken bakom andningen, strukturen och rörelsen i varje övning
  • Flows (rörelsekedjorna): De tre gradvis stegrande “follow-long” programmen
  • Kompensationer: Specifika rörelser för att balansera och förankra dina framsteg

379 SEK

För att få ut maximalt av ditt utövande av Circular Strength Training (CST) krävs personlig instruktion av en kunnnig coach.

Instruktionsmaterial är dock ett mycket bra stöd mellan träningssessionerna och som stöd när man tränar på egen hand.

 

För instruktion av kvalificerad coach maila oss på info@cstsweden.com