Uppdatering av hemsida

Nuvarande CST Scandinavia/Sweden kommer få en ny adress (http://www.cst-scandinavia.com/) och i fortsättningen fungera som en sida där du kan nå CST i de olika skandinaviska länderna.

CST Sweden kommer nu även att få en egen sida. www.CSTSweden.com

 

Under denna uppdatering kommer sidan ligga nere (from 27:e mars) och de båda nya sidorna kommer vara up and running den 8:e april.

 

/CST Scandinavia/Sweden

 Head Coach Ola Lindblom